Workshop on Algebraic Geometry

  • A+

:2019-11-29 09:00 —— 2019-12-01 17:00
:Laboratory Building 106

Organizers:

Meng Chen (Fudan, Shanghai)

Wenfei Liu (Xiamen)

 

Invited Speakers:

 

Baohua Fu (AMSS/MCM, Beijing)

Osamu Fujino (Osaka)

Kento Fujita (Osaka)

Chen Jiang (SCMS/Fudan, Shanghai)

Zhi Jiang (SCMS/Fudan, Shanghai)

Binru Li (SCMS/Fudan, Shanghai)

Changzheng Li (SYSU, Guangzhou)

Qifeng Li (KIAS, Seoul)

Zhan Li (SUSTech, Shenzhen)

Jie Liu (AMSS/MCM, Beijing)

Zhiyu Tian (BICMR/PKU, Beijing)

Songyan Xie(AMSS)