Executive Committee

  • A+

Director:    Tan Shaobin (Xiamen University)

Vice Director: Bao Gang (Zhejiang University)

            Chen Binlong (Sun Yat-sen University)

Fan Genghua (Fuzhou University)

MembersBao Gang (Zhejiang University)

          Cao Daoming (Guangzhou University)

          Chen Binlong (Sun Yat-sen University)

          Chen Jiecheng (Zhejiang Normal University)

          Ding Huisheng (Jiangxi Normal University)

          Fan Genghua (Fuzhou University)

          Liao Bo (Hainan Normal University)

          Li Wen (South China Normal University)

          Lin Yanan (Xiamen University)

          Qiu Jianxian (Xiamen University)

          Qu Changzheng (Ningbo University)

          Tan Shaobin (Xiamen University)

          Tan Zhong (Xiamen University)

          Wang Xiang (Nanchang University)

          Wang Changping (Fujian Normal University)

          Wang Xiaoming (South University of Science Technology of China)

          Wulanhasi (Shantou University)

          Zhu Changjiang (South China University of Technology)

          Wang Zhigang (Hainan University)

SecretaryQiu Jianxian (Xiamen University)

Zhu Yujun (Xiamen University)